Registrer produkt


Det er viktig at innmeldingsprosedyren følges. På den måten kan Infinitum sikre en høyverdig gjenvinning av flasker og bokser, at alt fungerer i panteautomat før lansering og at alle automater blir oppdatert i god tid før drikkevaren slippes på markedet.

Slik går du frem

Klikk på stegene for mer info

Konturtest (kostnadsfri)

Send inn 4 objekter til test, adressen finner du her. Testen kontrollerer formen, tykkelsen og hvordan objektet oppfører seg i panteautomater.
NB! Gjelder kun flasker, ikke std. alu-boks.

Innmelding Produkt

Bruk vårt elektroniske innmeldingsskjema nederst på denne siden.

Artwork (etikett)

Sendes på fil i pkt 12 i innmeldingsskjemaet.
NB! Viktig at mål på strekkode og pantemerke fremkommer tydelig.

Teknisk Test

Send inn 20 objekter til test, adressen finner du her. Siste test før lansering. Her trenger vi det ferdige produktet slik det skal selges i butikken, med korrekt pantemerke og strekkode.

Omsetningsrapport

Hver måned skal det rapporteres salg til Infinitum (rapport@infinitum.no). Det skal sendes inn rapport på alle produkter dere har meldt inn til Infinitum, gjelder og produkter uten salg. Omsettingsrapport for forrige måned må være sendt inn til Infinitum senest den 7. hver måned.

Karenslyst Alle 9C,
0278 Oslo

t +47 22 12 15 20
f +47 22 12 15 21
info@infinitum.no

(NB! Forsendelser må leveres innenfor normal kontorstid, hverdager 8-16. Infinitum har ikke anledning til å hente forsendelser på postkontor)